Impressie van de gezamenlijke gemeente avond

Hier volgt een impressie van de op 14 januari 2015 in de Ark gehouden gezamenlijke gemeenteavond van de Ark, de Rank, de Wingerd en de IJsseldijkkerk

Op 14 januari 2015 was er een gezamenlijke gemeenteavond in de Ark waar informatie werd gegeven over de stand van zaken rond de financiën en de organisatie van de Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Na een opening en welkomstwoord door ds. Gert den Hartogh vonden er drie presentaties plaats. 

Lees meer

Openingswoord gemeente avond

Hier treft u de openingswoorden aan, zoals op de gezamenlijke gemeenteavond van 14 januari jl. uitgesproken door Dr. G. den Hartogh:

Lieve mensen! Broeders en zusters in onze Heer, Jezus Christus!

Om te beginnen wil ik u allemaal van harte welkom heten in dit kerkgebouw. Fijn, dat u de moeite genomen heeft om ondanks de grillige weersomstandigheden toch hierheen te komen.

Lees meer

Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Geachte Gemeenteleden,

De Algemene Kerkenraad wil u graag deelgenoot maken van de ontwikkelingen in PKN Krimpen. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de bijgevoegde artikelen, te weten: (klik hieronder om te openen)

1. Start Consultatie ronde van 23 september 2014

2. Advies Ad Hoc Commissie "Naar een levende en levensvatbare PKN Krimpen"

3. Aanvullend advies van de vier predikanten

4. Advies van het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad

5. Kopie berichtgeving in Krimpens Kerkblad en de Ora (Kerkblad van de HWBA)

6. Advies van het CvK aan de AK n.a.v. het rapport van de Ad Hoc Commissie

Namens de Algemene Kerkenraad,

Ton Versteeg (scriba)

Fiscaal: periodieke giften

Uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar. Maar dat geldt slechts voor een deel van die bijdrage. Pas als u in totaal meer dan 1 procent van uw ‘verzamelinkomen’ en tevens meer dan 60 euro aan giften uitgeeft, dan is alleen het meerdere aftrekbaar. En dat ook nog eens tot maximaal 10 procent van uw verzamelinkomen. Deze regels gelden voor wat de belastingdienst aanduidt als ‘gewone giften’. Daarnaast kent de belastingdienst ook het begrip ‘periodieke giften’. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en zonder maximum. 

Lees meer